Zadaj pytanie

GNIOTPOL TRAILERS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt
nr POIR.03.04.00-16-0089/20 pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla GNIOTPOL TRAILERS SP. Z O.O.” dofinansowany z Funduszy Europejskich; działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.
Projekt dotyczył wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Celem projektu była pomoc w utrzymaniu działalności firmy.
Dofinansowanie projektu z UE: 345 507,90 PLN

Firma GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w firmie GNIOTPOL TRAILERS Sp. z o.o.”

Celem projektu jest zwiększenie innowacji z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwój w zakresie stosowania produktów i usług opartych na TIK. W wyniku realizacji projektu firma zwiększy dodatkowo zatrudnienie i stworzy nowe miejsca pracy.

Wdrożone rozwiązania wpłyną bezpośrednio na proces produkcji i sprzedaży produktów dzięki szybkości przetwarzania danych i łatwości w ich zarządzaniu. Wdrożone rozwiązania pozwolą na zwiększanie liczby klientów, podniesienie ich poziomu zadowolenia ze współpracy z firmą, a także ułatwią proces zarządzania firmą w wielu jej aspektach (zwiększenie możliwości rozwoju firmy a tym samym całego sektora MSP w regionie i kraju.

Wartość projektu: 515 082,00zł

Dofinansowanie projektu z UE: 257 025,91 zł

Firma GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt RPOP.02.04.00-16-0054/15-00 dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Gniotpol Trailers poprzez realizację działań promocyjnych i eksportowych”.

Celem projektu jest wprowadzenie nowych produktów na rynek zagraniczny, poszerzenie współpracy gospodarczej i promocja Firmy. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia innowacyjności firmy i jej oferty, a tym samym wpłynie na podniesienie atrakcyjności regionu województwa opolskiego oraz jego pozycji. 

Wartość projektu: 533 230,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 337 267,98 zł

Firma GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt RPOP.02.04.00-16-0051/15-00 dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Gniotpol Trailers poprzez realizację działań eksportowych i promocyjnych, w tym udział w targach”. 

Celem projektu jest wprowadzenie nowych produktów na rynek zagraniczny, poszerzenie współpracy gospodarczej i promocja Firmy. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia innowacyjności firmy i jej oferty, a tym samym wpłynie na podniesienie atrakcyjności regionu województwa opolskiego oraz jego pozycji.

Wartość projektu: 499 700,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 321 656,89 zł

GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Prace B+R w firmie Gniotpol dotyczące innowacyjnej serii ultralekkich nadwozi i przyczep samochodowych”.

 Głównym celem i efektem prac B+R jest stworzenie innowacyjnej serii produktów GNIOTPOL gamy USS (Ultralight Swap Systems)- ultralekkie, wymienne nadwozia samochodowe i przyczepy oferujące zupełnie nowe możliwości transportu oraz magazynowania towarów. Realizacja celów projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy zarówno na rynku regionalnym, jak i krajowym oraz wypracowanie innowacji produktowej w skali świata.

Wartość projektu: 10 644 945,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 6 180 025,00 zł